February 2020
Statuus FB NAJlB PuIa Jd Tmpuan Ntizen Semasa Ke4daan PH Berg0Iak

Ketika ini keadaan keraj4an MaIaysia boleh dis1fatkan sedang terumb4ng memb4bitkan isu p0litik tanah air, ker4jaan yang dipegang oleh tampuk Pakatan Harapan kini berkemvngkinan hiIang kedudukan. Namun begitu, menerusi laman Facebook bek4s perdana ment3ri iaitu Najib…